Actievoorwaarden

- Menina Amsterdam behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

- Menina Amsterdam is ten allen tijden gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

- Kortingscodes kunnen niet worden verkregen op reeds geplaatste bestellingen en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

- Er kan maximaal één kortingscode per bestelling worden verzilverd.

- Menina Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot: tijdelijke problemen met de Menina Amsterdam website, je mobiele telefoon, je internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. Op de actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

- Tijdens acties kan de verwerking en levering van je bestelling met gekozen versteloptie langer duren dan de aangeven levertijd op onze website.

- Het retourbeleid tijdens sale of andere acties is gelijk aan ons oorspronkelijke retourbeleid zoals aangeduid in de retourvoorwaarden.

- Tijdens acties is het mogelijk om je order te annuleren, mits dit uiterlijk binnen één uur wordt doorgeven via de telefoon of per e-mail.