Actievoorwaarden

  1. Menina Amsterdam behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
  2. Menina Amsterdam is ten allen tijden gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
  3. Kortingscodes kunnen niet worden verkregen op reeds geplaatste bestellingen en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.
  4. Er kan maximaal één kortingscode per bestelling worden verzilverd.
  5. Menina Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot: tijdelijke problemen met de Menina Amsterdam website, je mobiele telefoon, je internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. Op de actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  6. Tijdens acties kan de verwerking en levering van je bestelling met gekozen versteloptie langer duren dan de aangeven levertijd op onze website.
  7. Het retourbeleid tijdens sale of andere acties is gelijk aan ons oorspronkelijke retourbeleid zoals aangeduid in de retourvoorwaarden.
  8. Tijdens acties is het mogelijk om je order te annuleren, mits dit uiterlijk binnen één uur wordt doorgeven via de telefoon of per e-mail.